V J /fat/li* ff4 /Ttof y/i BESLISSING Afdeeling Aaf-^grkjpggp en No. >t fonds zal verwezen worden naar het borgstellings- )nds van de Aamer van koophandel te Amersfoort. %/f ennisgenomen. .ennis genomen .ennist;enomen ae gevraagae vergunning wordt verleend. uA\ v besloten wordt den Baad voor te te verleenen van 90, stellen een subsiuie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 502