U= NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS b t' VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 Augustus 1936. Tegenwoordig de Heeren MrG.Deketh, Burgemeest ex D.A.de Bruiin, Wethouder. Secretaris P C Groot1 s Afwezig H. JGasille Wethouder en 0 G.A.Batenburg Secretaris Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1Q.59 Uitgevoerd Afd. I: W Afd. II: t/m .1055 Afd. III Afd. IV ji!f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 504