Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1052 Directeur Gene en- tewerksn zendt bericht op schreven van B.en W. van 8 Aug.1956 inzake het eventueel vei leenen van een bouwvergunning voor een serre aan J.den Hollander, Stadhouders laan 55* 1055 faTimmermans en Mol. Soest. verzoekt plaatsing op de lijst van leve ranciers. De Directeur van Gemeentewerken advi seert tot plaatsing te besluiten em wel voor het jaar 194J Directeur van Ge- meent ewerken Directeur Gemeen tewerken deelt mede, dat de technisch-ambtenaar klasse C.G.J.van Heijst sinds 12 Au gustus j.1. wegens ziekte afwezig is. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 509