NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2'+ o .an.ua x i1936- Tegenwoordig de Heeren Üx 0 •D.e.k.e.th., Juxgeroeest ex.. JD.A.de i3xuijn en nJ Üasi.11 eWetiioadexs Secretaris d Q A.Aat enb.u.x,g Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 99 t/m .1.10., Uitgevoerd Afd. I r Afd. Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 50