'Stóft Ben ff tueel vei voor een dhouders- 1 van leve- n advi- en en wel mbtenaar s 12 Au- zig is. ge ver- zeld van ezen BESLISSING liet intrekking van de aanschrijving dd. 1 wordt besloten de noodige bouw ver gunning liollahder alsnog te verleenen. Tot bedoelde plaatsing wordt besloten Afdeeling No. |Aa Augustus 1956 aan den heer en V- 43 l/ aM kennisgenomen Gelet op het advies van Bouw- en «Woningtoezicht nos. 55/97, 55/105, 55/107 en 55/112, wordt besloten de aanvragen nos.1/1261, 1/1268, 1/1270 (voor serre) en 2/578 in te willigen. Be bouwaanvrage no.1/1270 (voor schuurtje) wordt geweigerd. B 43

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 510