<2 4- NOTULEN ■t BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Augustus 193 Tegenwoordig de Heeren D.A.de ^ruijn en J*Gasilleletiioudera* Secretaris 9 «AA Afwezig Acccord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. Ipi Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 518