NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 25 Augustus 193 6. Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deketh, "burgemeester. luAido Braijn a* ïï.J.Gasille, wethouder». Secretaris J.G.A.Batehburg. Afwezig B.A.de Bru^i wethouder. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1082 t/m 10S5 Uitgevoerd Afd. I4? Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 524