NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN - r 193 Tegenwoordig de Heeren II. J, Gpgille Je thouder Secretaris Afwezig uJ Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Dë~"Secretaris, Bevat volgnummers )o t/m Uitgevoerd Afd. 14? Afd. II Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 530