Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud HO3 est. '01 1 igver loi i 'oaen" joest i versoekt er bij de Ke,_eering op aan te dringen de Huur10eslagve rlacinta niet te ,ioen doorgaan. 1104 Jir .Gem. rken zendt verklaring voor de betaling van -en «ereten cermijn van den uannemings- som betreffende het verharden der negen Yerl.i ostvie,. 3raam:J*ew en Verl.Kolome-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 533