Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen Besloten a^rdt aan de Verceni&ing mede te deelen dat het college zich zal hou .en aan de voorschriften van len liinister# liet te "e sloten wordt overeenkomstig de ver*<.lar ing -en eersten eer mijn van ie nun ..e. .inusson zijnde 45 A van f .3IO4Ü.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 534