- 3 - "behandeling genomen en mocht het gemeentebestuur tot een transactie komen, aan zullen de voorwaarden wel zoodanig ge steld worden dat aan alle bezwaren door de heeren genoenu, zal worden tegemoet gekomen. Spreker aan dan ook de bezwaren van de heeren niet inzien, temeer als en bedenkt dat er nog eenige honderden hectaren gemeentebezit overblijven. jjre.„-r ziet tot zijn spijt in deze een ..rijven van .e heeren. i>e heer >uin ze^t dat het geen 'drijven is, doch het b - hartigen van de belangen van Soest. ->e Voorzitter zegt een stem uit de" gemeente gehoord te hebben en geeft de heerer: de zekerheid aat alles no6 ;ens door het college van .3,er .T in overvegi.-ig zal orden bt..;c ,tn. me heeren behoeven niet bang te zijn, ;ant zelfs het begin van verkoop der terreinen is er nog niet. Hierna wordt de bijeenkomst opgeheven. Aldus opgemaakt door ...ij gemeentesecretaris van Soest, den 2>~ Augustus 193^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 540