>>7. 12/ NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren Ie 3ruiJ- -u sili..'-hou. Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers t/m1111. Uitgevoerd Afd. I: An Afd. II: Afd. IIIi Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 542