fa.*. yif.j,/ (X/3 BESLISSING Afdeeling S A Aanmerkingen en No. Besloten wordt aan den Baai voor te stellen van da bij O/- de wet gegeven "bevoegdheid gebruik te raaken door onder -koninklijke goedkeuring te 'besluiten de personeels be- /pU.y/Jr lasting voor den grondslag biljarten te verlagen en te brengen op f.15.-- per oiljart. Besloten wordt een zilveren medaille ter beschikking te 1? Besloten wordt den raad voor te oen geschieden in 5 jaren. stellen de dekking te - rekening norit -oor de vergadering goedgekeurd. Be ls loten :or-.t den Haa i de goedgekeurde exploitatierckc- Liing ter kennisneming te doen toekomen. Besloten wordt het schrijven betreffende re vermindering j'van het werkverschaffingsloon aan ongeorganiseeruen te beantwoorden door verwijzing naar de ministerieele voor-! schriften. -Iet schrijven terzake steunverlaging ;ordt voor kennisgeving aangenomen. Be machtiging wordt verleend. .en als schrijf loonen. Be tts -j lisgenomen. j UI "GjGcLV6 n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 544