lt NOTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN september 1936. Tegenwoordig de Heeren b-.üeketh, Burgemeester». ±j a ci e Brui jn sn ii»u •uqsxJ.Ls |fsiiiQude.xs.. Secretaris d b.oat en u ui Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers li l.2 t/m1.1.4.0. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III: T)Afd. IV I wm

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 546