Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1140 nirecteur van Gemeentewerken. jbiedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de nocdige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 555