j j^evee.} jprichj 'i het jvens van et or een te enen bie h Lp'laats ir van i ng op 1.4 Sc Lplaa o£i tour v m 1 rap- 1 de arden i de larin aarden :ond in var. t behuJ Volg num mer -48 Afzender of voorsteller Korte inhoud ken 50 Centr.-ureau voor! verificatie en •j'in.Adviezei der Stichting tot 0 :eer T.h. Soes ter atuurbad Al -Sir .den. 7» er ken (rapporteert, dat de ar beide inugt, aie m ..e steunrezelin nonen, op oensdag n.&n tijdens het stem- peren aan -o '„'erf van ^e&eeate varken een agressieve houc.int heeft aangenomen te gen den vooraan f.Vaerenberg» benoemde v.d.htigt zouü o.a. na het stempelen i zich net zee::- prttiende taal en ouder oe- nrtei.gii.gc i....se.. :uni tot .en voorman Vaere.berg. in ver Dar... lii.r.„_ .e •f-r..t verzocht z.00 .ani^c natrewelen oe tref - jfeti, dat v.d.Lugt da toegang rcorat ont- j zegdter vijl liet hm mr .ocht voor lm .f dat een andere plaats voor het stenpel norit aange czeu. Voort geeft hij n 0Vei- teging ,'ae ..berg ee verdt. iw ;.0n- uiddel te geven, opdat hij aich in .en verv'olge tij uërgelijue gevallen behoor lijk zal uunx.cn. ver n n "brengt rapport ..aar aanleiding van het onderzoek van ie j: irr_..cn.in0 v-. het gemeentelijk gasbedrijf over 1935* aendt ter goeuiteuring ae uoor ae stien ting vastg5telde oe g >oting va., net Soest =r -tuur ba.. voer net exploitatie jaar 1937* raa-.t de kosten va:, aanlag van e \segen 144 e 149 et kli; kerverha. ~i..0 er: ren tot-.le breedte van ir rotter en met inbe grip van rioieering 0x1 f .3Ö4-3C (ti rrgunm ij en alsiv. gehrac. in hei ■Lp2 hirüe. merken deelt mede dat na gepleegd overleg met den 'eth.v.Openbare Verken door hem op dracht is _e even aan den aannemer Gddenjs tot het maken van een riool inplaats vari de geprojecteerde slik^ang bij net beziri- I kiixgsreservoir aan de atenturglaan. InH jaren deze verandering als 1.eeriervtrk zou norren uitgevoerd van het verk ~at thans door den aannemer c^uens gordt ge smaakt zullen de kosten daarvan f.120. [bedragen. Ul'G- SChOOl p V o c Ji c ill 4- c. .1 j v .d^ is opge- 1 Ue

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 560