num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 1153 1154 1155 1156 1157 1156 Gemeente-secreta ris Geneesheer-Jirec-j teur vVA.otichtinjg Ver.bcholen met den Bijbel. directeur van Ge meentewerken Commissie vcor de strafverordeningeja het Centraal Be stuur van alle ge organiseerde ocni derspatroons te boest 1- 'doet voorstellen tot bevordering van qs i^lerken ter gemeentesecretarie en ten Ikantore van den gemeente-ontvanger wel ke in het bezit van vakdiploma's Zi„n, in den rang van adjunct-commies ter uit. van de nieuwe salarisregeling verzoekt van de invaliditeitsrente van jAbeltje hieboer een bearag van .u,50 per week af te willen staan voor eeni^e versnapering. verzoekt toestemming tot net houden der1 jaarlijksche Uniecoliecte in ae week van 5 tot en met 10 uetober 19jb. izendt een opgave in van geleverd water op 2ö en 31 Augustus en 6 september .19;ó aan diverse belanghebbenden. brengt advies uit over de entworpen nieuwe bouwverordening. zendt dankbetuiging voor verleende medef jwerking en tegemoetkomende noudin0 in- izake do aanbesteding van schilderwerken enz. in augustus 1.1., en verzoekt te Ibeslaiten dat in 't vervolg uitsluitend 'op aanbiedingen van georganiseerde pa troons wordt ingegaan. Beslo te ze] i,U do I ge li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 565