li v 4s H BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen r l^kscbe 1 1 der gen van G perc. terrein is j es- ij i t he t voor een m adviseeit a. n a- rzoek Gesloten wordt aan aen Baad voor te stellen 80 i» van l* (ie geschatte waarde der school z^nde ,'.5i*6bb,27« uit-i - 1 makende een Kapitaal groot .42«9p2,22 aan het scuOoibje-1* JJ- stuur uit te koeren en de financieels consequenties te! regelen het verzoem wordt af w...zend beschikt. u oh- t im. er aan- de open- lie de een ue 1e termijn ad 1p5,= Kan worden uitbetaald raads- men be- inzaKe; sting Besloten wordt iiet besluit dd. 1 september 19p6 in te trekken en aan den Raad mede te deeien dat verlaging der personeel© belasting op biljarten niet mogelijk is ïfry'i/t o jr- nu reeds verlaging nuurvvaarde voor ue cafeé is toege- past van G n den raaf- enkeie brengt ven dd» ing be-j thans n Raad b er 19 p raening eente- 0,= rd en- Besloten wordt aan ue Gedeputeerde otaten mede te aee- j len dat net college het do uw en van woningen binnen den; afstand van 5o meter van begraafplaatsen uit oogpunt vhn v o Ik. s ge zondneiu moet ontraden. koorts zal aan ae Gedeputeerde otaten het bezwaar van liet bouwen ter plaatse in verband met het uitbreidingsplan woraen Besloten wordt aen Raad voor te stellen .;u,= subsidii tüe te kennen. Besloten wordt ue door ae Gedeputeerde Stataó gewenschf w dl te wijzigingen voor te bereiden en aen huad ter vaststel-. ling aan te oieaen. 3 ^ÖIlDcichX <G Öülci h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 568