NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 28 Januari.. 193 .6. Tegenwoordig de Heeren J ..i.de Brui jn. en H»J.uasille t eth.ouo.ers Secretaris ••••--« - 3Uï Afwezig Accoord De Wethouders, Si) De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers XIX. t/m .X3f Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 56