BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt de motie in de eerstkomende raadsverga- r dering aan de orde te stellen en den raad de aanneming II daarvan te ontraden, aangezien de steunbedragen voor ieder der steuntreKKers in verband met de gewijzigde I» steunregeling opnieuw woruen vastgesteld. aeze vast- E stelling zal met de gezinsomstandigheden der gesteun- ||den worden rekening gehouden. uonform het voorstel wordt besloten b^ den Raad de crë- diet-aanvrage aanhangig te maken t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 570