Volg- num- Afzender of voorsteller rrier Korte inhoud 1186 1187 1188 11f9 1190 1191 Wethouder Gasillef Verschillende Vak organisaties te Soest Rijksinspecteur werk verschaffing Vee- nendaal Plaatselijke Commi sie van de B.V.L. Afd.Soest. Directeur Gemeente werken In de vergadering komen vertegenwoordi gers van de Ghr.MiddenstVerCentrale Winkeliersver. en R.K.Middenst.Vermet het verzoek cf het gemeentebestuur te 3. wooraig wil zijn op den districtsaag van de Kamer van Koophandel welke in deze gemeente gehouden wordt deelt mede dat herhaaldelijk klachten inkomen dat hagen en struikgewas langs particuliere terreinen over de openbare wegen groeien en hinderlijk of. gevaarlek voor het verkeer zijn. verzoeken er bij de Regeering op aan te dringen de huurtoeslagverlaging en de uitvoering van het stanaaardlocn niet te doen doorgaan. Tevens is een gezegeld verzoek aan der Raad gericht. deelt mede, dat de extra-uitkeering al 2,50 aan ondersteunde werkloozen ooi; geldt voor de tewerkgestelaen bij de werkverschaffing. verzoekt biu gel van Prinses Jul von Lippe-Biest den straatnaam perceel van den lianastraat in en voorts het g van Spoorstraat straat in de: trekken. egenheid van de verlovirj iana net Prins Bernhar:1 erfeld verandering van "Spoorstraat" vanaf hst heer Tolboom tot de Ju- "Prins Bernhardstraat edeelte Korte Melmweg tot aan de van Weede- naamsverandering te be- I stelt voor den Vos opnieuw aan werpen en indien is te chauffeur-monteur H.A. een keuring te onder blijkt dat hij ongec I hem te I lieden chikj om de hem opgedragen werkzaamheden verrichten zoodanige regeling met dat hij uit het corps we treffen van gemeent ewerken verdwijnt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 577