Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1192 119^ Minister varr Soci ale Zaken. Directeur van Ge' meentewerken keurt goed, dat ter gelegenheid van de verloving van H.k.H.Prinses Juliana aan I alle werkloozen, die in de week van 1;- 19 Sept. ingevolge de steunregeling steun ontvangen, een extra-uitkeering wordt verstrekt ten bedrage van ƒ.2,50, j biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken! om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 579