van de iana aan van 1 ling eering ƒ.2,50, Ifl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen e verzoe- de noo- Besloten v/ordt aan de werklcozen die in de week van 1V1S September ingevolge de steunregeling steun ont vangen een extra uitkeering te verleenen van ƒ.2,50. De alleenwonenden ring genieten van en kostgangers zullen een extra-uitkee- 1 ,25- BGelet op het advies van 55/115 en 55/125, wordt 1/1283 in te willigen. Bouwt en Woningtoezicht nos besloten de nos.1/1275 en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 580