A NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.5 september 1930 Tegenwoordig de Heeren LxG .Geketli, ajuxgerae stex -j.A.de JJruijn en u.c Gasille..etnoudexs Secretaris J GA Gat enb.UXg.: Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I 11 94 Afd. II Afd. III t/m.1.1.9.6.. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 582