Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1 194 1195 1196 Je Voorzitter. Je Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken stelt voer den raad ter vaststelling aan t bieden een cntwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begroeting voor 1956no21/ 5G6 sc la- stelt voor aan de provinciale brandweervsreeniging voor het Jaar 1956 een subsidie te verleenen van j .50,= en op de begrooting voor 19p7 een subsidie uit te tremmen van /.plr biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 583