fy^\ '?YV b t BESLISSING Afdeeling Agnmepkjpggn en No. ;onforc het voorstel wordt besloten. conform het voorstel van den voorzitter wordt besloten WoJs en ae daartoe strekkende voorstellen zullen uen haad hfi .an^eboden. woruen belet op uet advies van jouw- en rtoningtoezicut nos. ^5/120, ^5/124 en ,$5/127, wordt besloten ue aanvragen nos.1/12ÖO, 1/12ö4 en 1/12ö7 in te willigen. fc-i' -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 584