tó NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 22 September 1930. Tegenwoordig de Heeren Ml•G»Deke.tli., Burgemeester- ü.A.de Jjuijn en -Gasillewethouders. Secretaris d G-.A. Batenburg. Afwezig Bevat volgnummers 119..l t/m 1..2.15» Uitgevoerd Afd. Ao Afd. Afd. IV: Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 586