BESLISSING eenng Aanmerkingen Kennisgenomen. Het rapport zal aan de raadsstukken worj- tLjJ. den toegevoegd. Pe beslissing wordt voorloopig aangehouden. VliA-fif net gevraagde crediet zal te gelegener tijd den Baad worden aangevraagd. V ering is Tot intrekking wordt besloten. <Aa( i. Het benoodigde crediet zal den Baad worden aangevraagde *Jl(> V lA'Tl- ■Besloten wordt de beslissing op het onderhavige verzoejs: V c<Ai aan te houden tot de beslissing op het uitbreidingsplah v js onherroepelijk is geworden. fVen ®aaci ya^ worden voorgesteld op het adres afwij- j Gr'u "^e .beschikken zulks om der gevolgen wille en den i -'rgunstigen financieelen toestand der- gemeente

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 588