Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1212 1213 1214 1215 Directeur van Ge en e ent e werk «n I De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken doet eenige adviezen tot betaling toe komen wegens den eersten termijn terzake van verrichte schilder-, wit- en saus- werken door Chr.C.Schults tot een bedra; van ƒ.39 H.J.Smink tot een bedrag van 60,=; fa.Joh.vSchalkwijk tct /•15, een bedrag van stelt voor aan de hoofden van scholen in deze gemeente een schrijven te rich ten waarin medewerking verzocht wordt om de leerlingen voor te houden het te onthullen Koningin Emma monument aan.de forenstraat niet te beschadigen en het plantsoen niet te vernielen. deelt mede dat aan D.Verwoerd, Kostver- lorenweg 9, te Soest, voc-rloopig is toegestaan een aantal varkens op de vuilnisbelt te laten loopen, tegen een vergoeding van ƒ.5Per week. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld var de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 591