't BESLISSING I Afdeeling en No. Aanmerkinaen lot uitbetaling van gemelde bedragen wordt besloten. Conform liet voorstel van den Voorzitter wordt besloten Goedgevonden wordt dat Yerwoerd tot wederopseggens V Jf' toe, tegen een vergoeding van .3per week, zijn varkensv af laat loopen op de vuilnisbelt. j Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. V aJj- 35/129 en 35/128 wordt besloten de aanvragen nos. 1/1288 en 2/379 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 592