L NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 193 Tegenwoordig de Heeren c j n >ur eiaeeoier Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1: 4? Afd. II t/m Afd. IIIAfd. IV: fÏi ^6 Jt6Id0 61* -• J - ^UUUCi 'O v..ClP,U.3T.ir,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 594