num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Soester armonre n" tifentia Vinei' Gmnia ce Soest zendt een nota ad f.25' 's0ens door haar in 1 ,-$t Oo...even 5 concerten» - exi --a.-delsven- nootschap te h'daxji V iten .achstr. 79» 'dam - xn.v.noc.^aken v t-j.pert j e meent e-c, ene e sneer! Soest /raa^t vergunning tot de oprichting var. een "bakkerij en liet daarin plaatsen va;: een oven, alsi.it s van een nc.nc machine in erkin0 ^e jrac.it door een electro- mooor van 2 P.-d. in iet perceel Burg. Gxothesti»38 kad.bek.sectie A no.l79G« )e commandant van de vrijv.brandweer van Soest en de dxr. en.verken "brengen gunsti advies uit. doet ten aanzien van een dezerzijds ne stelden vraag mededeelingen inzake het werken door "bouwvakarbeiders tegen loo- nen beneden het contractueel vast^esteii cLc deelt mede van 21 tot 27 September 193c af ;ezi0 te zijn, terwijl de gemeente- practijk wordt waargenomen door de don- toren -.honker, -c.^.de ^os en II. Gf. B-upert Ved.Ver.tot be- schermin, van die ren, afd.Soest J J.v.Schadewijk en G.II,v.d.Bere, te Soest verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 3 bet.1936» verzoeken de bovenkant van den vloer (begane 6rond/ bij den bouw van 4 win kelhuizen op perceel no1/3^ aan aö Steenhofstraat o gelijke hoogte als dfc kruin van den rijksweg te mogen aan brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 597