"i' V l,JJ. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen xordt keniiistoeiio.u^nAlvorens ver- 1/ treffen ord - ^eslo:en de oedkeu- Van de mededeeling der- maatregelen te j_ v*u n nSü nrtkjx exclin^,so 1 a n 3.x xe «a. oh x e n esloten .ordt den 6rond te verhuren conform het ad vies der Commissie teven een huur som van f.33*~~ e°A eer met een huurti jd van drie jaren. Conform het advies van kr.-eunke wordt besloten voor spellen te voen. V dl-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 600