NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 vctu'cer 193 o. Tegenwoordig de Heeren M.X B.UJ^eme.e.st ex.- jj.A.de uru^ri en n. o dasille,<et;iOuuexs. Secretaris d u a -oat en Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 2.2 Uitgevoerd Afd. iAfd. t/m '2,2:2'.. Afd. III Afd. IV 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 602