yJï*-tAtk BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ;p grond van oen innoud van dit rapport worat besloten IpL^/r- iot aan vos verleende ziekteverlof met ingang van heden y Ga </V£ net aan Vos verleende ziekteverlof met ingang van neuen y in te trekken en hem op te dragen hedenmiddag om 1 uur }ja zpn werkzaamheden te nervatten. kennisgenomen, aangezien net nier een regeling betreft cJ\ tassenen de maatschappij en belanghebbende» Besloten wordt aan den Baad voor te stellen ue cevraag-,( ae ontheffing te verleenen. I t' ifiU. het College acht geen termen aanwezig op het verzoen tf -f QcZf van adressant gunstig te beschikken. Asn den geneeskundig inspecteur zal worden medegedeeld Gat het college van oordeel is dat uoor c -■ verontreini Gap van den bodem ter plaatse alsmede de onaangenaam -lekende lucht in de onmiduell-wke omgeving als gevolg Van de aanwezigheid van ue begraafplaats het uit een fepunt van volksgezondheid niet gewenscht is dat op net verzoen van v.d.nroem om ontheffing gunstig wordt üeschikt h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 604