Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 123Ü 12 39 1 240 1 241 1 2-t 2 12 43 1 244 Je Voorzitter. Je "Voorzitte? Geraeente-untvangeï Itaa tsohapi el ijk hulpbetoon te jo--j3t Dire teur Gemeente werken J Co .jrvne^t en Zonen, te Amster am. Commandant Regimer Genietroepen te Ut recht vraagt cf het gedeelte groot 0O6 112 van het perceel J.no.2030, gelegen aan de Bosstraat, dat tot '1 november a.s. in huur is biu G.-uemmers wederom aan dezen in nuur kan worden aangeboden te gen dezelfde nuur som en onder dezelfde voorwaarden v«e tering vraagt of het aan net le en 2' pad gelegen perceel h.nc.1691dat tot 1 November a.s. in nuur is bg d.v.d. Brink wederom aan dezer: in nuur tan v,Di jden aangeboden tegen dezelfde kuursom en onder de-elfde voorwaarden. vervolge vergoeding vcor het ue mandaten ichoonuouden ver/oekt in a-en der van de schoollokalen a- re scholen aan de Beetzlaan en middel- wijkstraat ten name van de schconmaaksta; te doen steller: en niet meer ten name van de hoefden aier scholen. biedt ae rekening het jaar 1 9pb aan. met Centraal Bureau voor financieele adviezen der vner instelling over er Ver.van Bed. Gemeenten brengt b.y scur-,ven van 25 dep- tember 1jpc rapport uit. d->elt meae dat net ontwerp van een tri-: vaat gebouwtje van den neer couturier door de bcnoonneidscommissie is afge- keu1d deelen mede dat zue vuilnisauto tet all-riks kunnen verzekeren tegen een premie van .3>,10 per jaar- deelt mede uat tgdens een avende el'enin^ van net bataljon een verkeerspaal der gemeente tusschen Let natuurbad er: het j ipompstation aan de Banningstraat afbrak en in z.„n ouaen toestand is terugge~ braent. Lededeeling wordt verzoent van de kosten uer herstelling, teneinue uil aan du emeente te vergoeaei Je Jirecteur van Gemeentewerken deelt mede dat bedoelue bedragen KO sten 292 hebben

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 605