j Ir f Ji ïb. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform het voorstel van uen voorzitter worat besloten Conform net voorstel van den voorzitter wordt besloten, V 3 14 e schoonmaaksters var: de o.l.scho-4 „A- enkomst aan te öaan en mitsdien, y*. besloten worat met ae len een arbeidsovere- w_ overeenkomstig het verzoek van den gemeente-ontvanger, de hen toekomende ver^oedin<-, recntstreeks aan uen uit te keeren. uen en ander wordt geacht in te p;aan op 1 Januari 1 kennisgenomen uiervan zal medadeelin0 worden cedaan aan uen neer oouL \f Al turier. /erzocht zal worden zoo spoedi0 noceLu ander plan in te zenuen ;en V 4 tii" afsloten wordt ue vuiIr.isa.to togen ali-risks te verzet ^eren faJOJ.nnegt en lonen te Amsterdam, tecen "9a premie van ö*,10 per jaar. /JU, kenüi ogenomen .De geleden scnaae ad 2,L2 zal in rske- f/ ninc worden gebracht. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 606