fkl Vlaks. kh.tpt/ v' fW. •V' Aü' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .jeiing Llige door liet rak 1 srband L «J* an issen var; de be- L Toren erritsen, ls wo- aast het r zake ving te erwijde- elegen- esloten wordt van alle personen 5 A van het loon in e houden, echter met uitzondering van het loon van b. saarop resp.ó 7<> en 7 nal an Ooyen en van H.J.Yos orden ingehouden. e axiraum is bereikt. het schrijven van den gordt besloten aan 11ej. erken ing te richten. directeur Gerritsen van een evraagde vergunning wordt geweigerd aangezien het gemeente- aanschrij J- |A V lliit. 1* VI s^. in de slijk ie ten van Ie van 14 in tijdvak jprijs een tijd leeg ?rij k vsm 15 i an f 2rpd g van zij iji eiae- eni e sloten oeslage: elast met de 935» 3e a-fd .no .3695gericht schrijven te handhaven, chter onder de bepaling dat aan de door uen directeur an gemeenteverken in zijn schrijven bedoelde personen gezocht werk" en derhalve geen normaal voorkomend on- srhoudswerk zal mogen worden opgedragen en verricht, en 5 betrokkenen sn uitvoeren. ïordt de regeling omtrent de toekenning van als bedoeld in het aan den technisch-ambtenaarj leiding van openbare werken dn«10 April gericht het verzoek doen dergelijke werken te mo- <T i gevraagde bijdragen worden verleend, ^chter zal ge- racht worden van de vader van patiënt van der 3paa een .jdrage in ue verpleegi-costen te verkrijgen van f.O.75 tr week 1f.4.— 'sloten wordt aan den Raad voor te stellen den aanslag terug te brengen. L9 <01 J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 60