BESLISSING Afdeelinq No. en ming ;en, ,an wo- 'ben erver- veror- aat sint, van •ieiso- n ;a: innisgenomen op p algen. •rgaue- i.li ie dooi van kling c Blou- /en en Voorts iigen VClï i aan en net ;al ;n stak zulke den 'ög» ,ennisgenornen ■'..ethouder üas-lle wordt gemachtigd met van der Velaen, AGnde de gemachtigde van J.o.Bloupot, in önaeraande- li-ing te treden omtrent ruiling ent. van grond aan uen n ieuv/eweg. X Aanmerkingen 1/ Jj' ®iet op het aüvies van bouw- en Woningtoezicht no. 55/12b wordt -sloten de aanvrage no1/1285 te weigeren* tf Jiï- VOOÏ ;0 0X11-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 610