NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 October 193 6 Tegenwoordig de Heeren lar .O.-Deketh» -öurgemeester ■D.A.de Bruijn en H.J.Uasille, Wethouders. Secretaris J .G.A.Bat enburg. Afwezig Accocrd De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1260 t/m 1262 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 616