Lering beton- jnnis verkooo Afdeeling E S LI S S I N G Aanmerkingen uonform het voorstel wordt besloten. V cJil' V iet be- |.1. rnden sn van lit aan in uit gesloten wordt aan het raadsbesluit volledig uitvoering te geven door een afschrift te zenden aan de daarin genoemde autoriteiten en colleges, in het begeleidend schrijven zal worden medegedeeld dat het college van B.en W in de vergadering van den Kaad het nemen van het besluit ten sterkste heeft moeten ontraden aangezien het in strijd is met de minist.voorschriften, in casu de steunregeling, en dat het colleg'è"mitsdien de vrij heid veroorlooft de desbetr.autoriteiten te adviseeren het besluit voor kennisgeving aan te nemen. srzake Le bewe- 3 zooals ;er ken- .n de ha eenige bespreking wordt met den -Burgemeester, zijnde hulp officier van justitie overeengekomen dat de stukken in handen gesteld zullen worden van den heer officier van justitie te Utrecht, met verzoek te willen nagaan of een rechterlijke vervolging in deze ïcan worden in gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 618