k*Jr i V HkjJ. i Afdeeling Aanmerkingen De rekening wordt goedgekeurd, wordt besloten. Ji' v 1/ Van het rapport wordt kennisgenomen. ±>e heer wethouder L/Aa^ét van Sociale kaken zal de huurachterstand met het bestuur bespreken en in het algemeen het standpunt innemen dat 'V'ljj.A/fy de huurschuld niet hooger mag gaan dan maximaal f.l<^ü.-. i>e declaraties worden thans goedgekeurd, rot betaling zal worden overgegaan. J Besloten wordt aan den baad voor te stellen de Spoor- a-f straat en een gedeelte van den Korte Melmweg dus vanaf de Julianastraat tot de van Weedestraat te noemen "Prins Bernhardstraat" met dien verstande dat het besluit in werking zal treden op den dag van huwelijk van het Prin selijk paar ten einde de omdooping van den straatnaam alsdan met eenige plechtigheid te verrichten. Besloten wordt het raadsbesluit dd.31 Juli 193^ inzake verstrekking van melk aan schoolgaande kinderen, in te trekken, zulks inverband met het schrijven van G.S. van 22 September 193&, le afd.no»2782/25ü7* ^an den baad zal mitsdien worden voorgesteld op het adres van de oudercommissie afwijzend te beschikken. Je gevraagde ontheffing wordt verleend zulks onder voor- y waarde van storting in het wegenfonds van een bedrag van f.673.75. v uV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 622