Wr y fv/ - Js BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen n eer- erzake behang- ag van erderd otaal en voor sging boe s- oekomen en een- men aan Heuvel' lot uitbetaling van een bedrag van f.70.20 wordt be sloten. besloten wordt deze aangelegenheid aan den Brov.Brand weerbond voor te leggen en daarbij te verzoeken het college terzake van advies te dienen. besloten wordt tot uitvoering van de onderhavige werk zaamheden opdracht te geven en de kosten daarvan te bestrijden uit den post "verbetering wegen en bermen",

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 624