NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 6 VAN Tegenwoordig de Heeren ^r.U-.jJeketh, burgemeester b.A.Ge -Bruijn en H. J.Gasille-/ethouders Secretaris d.G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: ..4 Afd. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 626