num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud .Best.der rentoon- st.dom.ingesteld door Verv.Pluim veeteelt en konij nenfokkerij te öoest verzoekt het college, evenals vorige jaren, zitting in het üere-comité te willen nemen, waartoe tevens de ü-emeen- te-secretaris wordt uitgenoodigd. ■dir.dem. werken doet toekomen; een staat der in het wegenfonds voor aanleg en onderhoud te storten bedra gen; b. een staat van in het wegenfonds op genomen wegen met aanduiding der wegtypes en een profielteekening. -Uir.Gem. werken "biedt ter "behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 629