KcJt. s'ïh. /%c BESLISSING Afdeeling i en No. Aanmerkingen besloten wordt het eerelidmaatschap te aanvaarden. Ook f secretaris is daartoe bereid. besloten wordt aan de hand der gegevens een wijziging der beheersverordening voor te bereiden. >*egtype XII kan naar het oordeel van de vergadering vervallen. ie let op het advies van Bouw- en -Voningtoezicht dd.9 V tJj October 1936 nos.35/135, 35/122,Z35/126 en 35/132 wordt besloten de aanvragen 1/1291 en 2/3"0 in te willigen, de aanvragen nos.1/1293» 1/1282 en 1/1286 te weigeren en de aanvrage no.l/l2o6 aan te houden. 35/133 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 630