NOTULEN f 4 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 13 Uctober 193 6 Tegenwoordig de Heeren -^rB.Deketh, burgemeester. D.A.de Bruijn en H.J,BasilleWethouders. Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Uitgevoerd Afd. iAy Afd. II De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 12Ö3 t/m 1295 Afd. III Afd. IV ,+c,r-''r* A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 632