4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 16 üctober 193 6 Tegenwoordig de Heeren iur(j.Jeketh, Burgemeester, D.A.de Bruijn en H.J.Basilie.Jethouders. Secretaris P.C.droot, wnd, AfweziQ Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/mx313 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 638