num- 1 Afzender of voorsteller Datum Korte innou mer 129 13° j) Rads t o k."i euw - str.13, Soest Dir .uem. werken iverzoekt in de hem verleende tapver_un- jning voor de "beneden voorlocaliteit van perceel nieuwstraat 13 deze wijziging aan te brengen dat deze vergunning in |den vervolge zal gelden voor de voorlo- caliteit van oerceel Birkstraat 16. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noo-ige teekeningen en adviezen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 63