liAhhJ BESLISSING aan te d"ter- atho- rsonen Afdeeling en No. Aanmerkingen eersten van ienstwo- g van rderd otaal ngs met er- oor aan dat jksche ie bos- berust chbeheer makel ijk lezing- ig 29 en rochie- Lijk- van div i/1937- ig ver- iienstig ilde in 1.29 ïnde nu en ikt pro- ls en het xot bedoelde betaling wordt besloten. Aldus wordt besloten, r/* L/ o 1J besloten wordt de gevraagde vrijstelling te verleenen. besloten wordt de gevraagde vrijstelling te verleenen. /fA Van het proces-verbaal wordt kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 644